Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Dzień owoców jagodowych” w Masłowicach

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Masłowicach odbył się po raz kolejny „Dzień owoców jagodowych”, podczas którego zainteresowani uprawą owoców jagodowych mogli zapoznać się z licznymi kolekcjami odmian tej grupy roślin.

Polska w zakresie roślin jagodowych zajmuje czołowe miejsce w Europie: średnio roczna produkcja wynosi około 500 tys. ton, a uprawą towarową zajmuje się ponad 300 tys. gospodarstw. Współorganizatorem i patronem medialnym było znane ogrodnikom czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). Pokazowi kolekcji towarzyszyło seminarium, w trakcie którego wysłuchano prezentacji związanych z tematyką roślin jagodowych. Wykład dotyczący uprawy jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.) wygłosiła dr hab. Monika Bieniarz z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przeglądu odmian truskawki ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do przetwórstwa i na świeży rynek dokonała mgr inż. Aleksandra Siwik, specjalistka z ZDOO w Masłowicach. Z kolei dr Michał Szklarz zapoznał zebranych z objawami niedoborów składników pokarmowych na przykładzie różnych gatunków roślin jagodowych oraz przedstawił nawozy dolistne z oferty firmy ADOB. Przedstawiciel Agrimpexu omówił rodzaje i zastosowanie agrotkanin w różnych typach upraw roślin jagodowych.

Ważną część spotkania stanowił pokaz bardzo licznych kolekcji odmian znajdujących się w Masłowicach, ze szczególnym uwzględnieniem truskawki i jagody kamczackiej. Była to również okazja do zapoznania się z bardzo dużą różnorodnością odmian w innych gatunkach: porzeczki czarnej i czerwonej, agrestu, maliny, jeżyny, borówki amerykańskiej i aktinidii. W trakcie przeglądu mgr inż. Halina Topór, z-ca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, zaprezentowała bogaty zakres badań i doświadczeń realizowanych w ZDOO w Masłowicach. Dr inż. Karolina Lenartowicz (COBORU) przedstawiła przybyłym specyfikę badań z zakresu odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian. Gościem spotkania był też prof. dr Jan Boćanski z Uniwersytetu Rolniczego w Novym Sadzie w Serbii (kraj ten jest ważnym producentem malin na rynku europejskim). Ogółem w „Dniu owoców jagodowych” wzięło udział około 120 osób, przede wszystkim producentów.