Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 10 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano oficjalnego wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Władysława Ortyla, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana Stanisława Bartmana i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pani Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Stanisław Bartman – Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.

W skład Podkarpackiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącym Zespołu została ponownie wybrana Pani Maria Kozioł – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, a zastępcami zostali: Pani prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro - Kierownik Katedry Produkcji Roślinnej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Pan Michał Noworól z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Pełny skład nowo powołanego Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Przecławiu ( www.przeclaw.coboru.pl )