Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Pana Piotra Walkowskiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Pan Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz prof. Edward Gacek – dyrektor COBORU.

W skład Wielkopolskiego Zespołu PDO weszły 33 osoby. Przewodniczącym Zespołu została wybrana Pani Zofia Szalczyk – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a zastępcami zostali: Pan Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu i Pan profesor Marek Mrówczyński – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Spotkanie było również okazją do wręczenia przyznanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" dla prof. dr hab. Edwarda Gacka – dyrektora COBORU, mgr inż. Marcina Behnke – zastępcy dyrektora COBORU, mgr inż. Grzegorza Koszuckiego – emerytowanego dyrektora SDOO w Słupi Wielkiej oraz mgr inż. Adama Wąsika emerytowanego pracownika Wojewódzkiego oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pełny skład nowo powołanego Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Słupi Wielkiej ( www.slupia-wielka.coboru.pl)