Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez członka Zarządu Województwa Śląskiego – Pana Michała Wosia, Prezesa Śląskiej Izby Rolniczej – Pana Romana Włodarza, i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Śląskiego Zespołu PDO weszły 34 osoby. Przewodniczącym Zespołu ponownie został wybrany Pan Norbert Styrc – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, a zastępcami zostali: Pan Janusz Wita – reprezentant Śląskiej Izby Rolniczej i Pani Teresa Sikora – hodowca firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Pełny skład nowo powołanego Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Pawłowicach ( www.pawlowice.coboru.pl )