Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie odbyła się konferencja „Czyj jest genom? Biotechnologia i ochrona własności intelektualnej”.

Podczas konferencji Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości został wyróżniony odznaką honorową „Za Zasługi Dla Wynalazczości”.

W imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, odznakę Dyrektorowi COBORU, prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi, wręczyła Prezes Urzędu Patentowego RP, Pani dr Alicja Adamczak.

Ponadto w trakcie konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat „Zasady koegzystencji pomiędzy systemem ochrony prawnej odmian roślin a ochroną patentową roślinnych wynalazków biotechnologicznych”.