Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się coroczna wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu priorytetów i planów działalności COBORU w 2019 roku. Ponadto podsumowano wykonanie planu finansowego COBORU za 2018 r. i omówiono dane finansowo-gospodarcze SDOO za ostatnie lata.

W drugim dniu spotkania poruszono kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych (RODO), zamówieniami publicznymi, dyrektywą azotanową i zmianami w systemie płatności bezpośrednich.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania Pani Janiny Gryszun – zastępcy dyrektora SDOO w Zybiszowie, kierującej ZDOO w Bukówce, która przeszła na zasłużoną emeryturę.