Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, ostatnie w kadencji 2015-2018.

Posiedzenie poświęcone było głównie omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności COBORU w 2018 roku.

Ponadto członkom Rady przedstawiono informację o aktualnych zamierzeniach dotyczących działalności COBORU, stanie Krajowego rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian w styczniu i lutym 2019 roku oraz stanie Księgo Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian, a także planu badawczego COBORU w sezonie 2018/2019.

Na zakończenie obrad dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, uroczyście podziękował wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniach kończącej się kadencji Rady Konsultacyjnej COBORU.