Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy

W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia, Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 23 nowych odmian kukurydzy, w tym czternastu zalecanych do użytkowania na ziarno oraz dziewięciu w uprawie na kiszonkę.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian kukurydzy:

- Amavit (d. KXB6126) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Astardo (d. SL25005) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230;
przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Codizouk (d. CSM14510) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260;
 przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- ES Bond (d. ESZ6207) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240;
przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Joker (d. ESZ6201) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240;
 przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Yakari (d. ESZ7105) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Farmumba (d. SM G0274) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- Franceen (d. LZM366/32) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260;
 przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Hardware (d. SM G0259) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- Henley (d. LZM166/02) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Kidemos (d. KXB6331) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- KWS Stefano (d. KXB6125) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Obbelisc (d. KXB6311) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- RGT Colectixx (d. RH16052) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230;
 przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Himalayaxx (d. RH15058) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 280; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Irenoxx (d. RH16011) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Oxxford (d. RH16004) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220;
przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- SY Glorius (d. SA1826) - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- SM Boryna (d. SMH 41616) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Piast (d. SMH 41416) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 280;
przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Pomerania (d. SMH 40316) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Podole (d. SMH 41816) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Vitalico (d. KXB6143) - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240;
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.