Wyszukaj odmianę    Kontakty
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” w Zakopanem

W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB. W konferencji udział wzięła także czternastoosobowa grupa pracowników COBORU.

W trakcie konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił dwa referaty: „Przyszłość hodowli i biotechnologii roślin w kontekście ochrony prawnej odmian roślin i prawa patentowego” – w sesji plenarnej, oraz „Założenia i wstępne wyniki prac w ramach Inicjatywy białkowej COBORU” – w sesji poświęconej problematyce roślin białkowych.

Ponadto pracownicy COBORU ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian przedstawili sześć posterów. Zakres tematyczny prezentowanych posterów dotyczył roślin białkowych. Na posterze z Centrali COBORU przedstawiono cele i stan prac realizowanych w ramach inicjatywy białkowej. Dwa postery dotyczyły stabilności plonowania gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (SDOO Zybiszów i SDOO Przecław), w tym jeden z posterów dotyczył szczególnie soi i jej rekomendacji w województwie podkarpackim (SDOO w Przecławiu). Poster przygotowany przez SDOO w Głubczycach był poświęcony zagadnieniom agrotechniki soi, z kolei poster przygotowany przez SDOO w Chrząstowie dotyczył reakcji gatunków bobowatych grubonasiennych i soi na niedobór opadów w okresie wegetacji. Dwa kolejne postery (ZDOO Śrem Wójtostwo i SDOO Węgrzce) dotyczyły specyfiki realizacji doświadczeń ekologicznych z gatunkami roślin bobowatych i innych.

Prezentacje przygotowane przez pracowników COBORU spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.