Wyszukaj odmianę    Kontakty

Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 14 lutego 2019 roku w siedzibie centrali COBORU odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Na początku spotkania dyrektor COBORU wręczył nominacje dwóm nowym członkom Rady, mgr. inż. Jarosławowi Kapiszce – dyrektorowi SDOO w Karzniczce, oraz dr. inż. Gwidonowi Tratwalowi – zastępcy dyrektora SDOO w Słupi Wielkiej.

W spotkaniu dodatkowo wzięli udział główni księgowi wybranych SDOO, gdyż było ono poświęcone głównie omówieniu kluczy podziałowych funkcjonujących w oddziałach terenowych w 2019 roku.