Wyszukaj odmianę    Kontakty

Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 18-19 grudnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2018 pod względem merytorycznym i finansowym. Omówiono też podstawowe założenia planu działalności merytorycznej w roku 2019 oraz poruszono kwestie kontroli, zamówień publicznych i spraw organizacyjno-prawnych. Dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania kierowników: Biura Współpracy z Zagranicą – Pani mgr inż. Elżbiety Radomskiej, i Biura Wydawnictw – Pana dr inż. Józefa Pluto, którzy przeszli w ostatnim czasie na zasłużoną emeryturę.