Wyszukaj odmianę    Kontakty

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza, wpisująca się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem wystawy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wystawie, która zobrazowała przemiany polskiej wsi na przestrzeni stulecia, zetknąć się można było z dziedzictwem kulturowym wsi - folklorem, a także skosztować tradycyjnej żywności. Zostały także zaprezentowane historyczne maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie oraz osiągnięcia krajowej hodowli roślin i zwierząt. Przygotowano pokazy koni, zawody jeździeckie, a także liczne atrakcje dla najmłodszych. Imprezy dedykowano całym rodzinom.

W trakcie wystawy odbyły się konferencje naukowe oraz IV Kongres Polskiego Rolnictwa, w których udział wzięli przedstawiciele świata nauki, różnych instytucji i rolników. Łącznie na wystawie swe stanowiska przygotowało prawie 220 wystawców, w tym: producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze, muzea oraz instytucje rządowe związane z rolnictwem.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentowano działalność urzędową COBORU w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Ponadto przygotowano ekspozycję materiałów roślinnych i bieżących wydawnictw COBORU. W pierwszym dniu wystawy nasze stoisko odwiedzili m. in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

Dyrekcja COBORU wyraża słowa podziękowania pracownikom Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Karzniczce i centrali COBORU za organizację stoiska i jego obsługę.