Wyszukaj odmianę    Kontakty

Spotkanie dotyczące współpracy urzędów badawczych Węgier i Polski”

W dniach 15-16 października 2018 roku dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, wraz z zastępcą mgr. inż. Marcinem Behnke, oraz mgr inż. Elżbietą Radomską (kierownikiem Biura Współpracy z Zagranicą), mgr. inż. Marcinem Królem (kierownikiem Zakładu Badania i Oceny Odrębności Wyrównania i Trwałości Odmian) i dr inż. Karoliną Lenartowiecz (kierownikiem Pracowni OWT Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej) wzięli udział w dwustronnym węgiersko-polskim spotkaniu poświęconym pogłębieniu współpracy pomiędzy biurami badawczymi Polski (COBORU) i Węgier (NEBIH – The Nacional Food Chain Safety Office), która odbyła się w Centrum Edukacyjno-Treningowym NEBIH w Zamardi (Węgry).

Ze strony węgierskiej w spotkaniu wzięli udział: Jozsef Lukacs – wiceprezydent HEBIH, Jozsef Csapo – kierownik Departamentu Badania Odmian Roślin Rolniczych, Gyorgy Pernesz – kierownik Departamentu Badania Odmian Roślin Ogrodniczych, Zoltan Csuros – koordynator wiceprezydencji ds. Hodowli Zwierząt i Produkcji Roślinnej, Zoltan Manyai – reprezentant Działu Finansów odpowiedzialny za zarządzanie stacjami doświadczalnymi oceny odmian, oraz Zita Ripka – kierownik Laboratorium Oceny Nasion.

Podczas spotkania przedstawiono organizację instytucji oraz systemy urzędowych i porejestrowych badań odmianowych w obu krajach. Ponadto podpisano ogólne porozumienie dotyczące zasad współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz omówiono najważniejsze kwestie dotyczące wzajemnego świadczenia usług doświadczalnych w zakresie urzędowych badań OWT.