Wyszukaj odmianę    Kontakty

Spotkania robocze nt. „Inicjatywy Białkowej COBORU”

W dniach 8-10 października 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkania robocze z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a w ostatnim dniu z inspektorami COBORU, nt. „Inicjatywy Białkowej COBORU”.

Spotkania były poświęcone głównie podsumowaniu realizacji programu w 2018 roku oraz wytyczeniu zadań związanych z realizacją programu w ostatnich miesiącach 2018 roku oraz pierwszym półroczu 2019 roku. Miedzy innymi zobowiązano dyrektorów SDOO do organizacji na terenie wszystkich województw „Szkolenia w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach inicjatywy białkowej COBORU” jeszcze w 2018 roku.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące jednostki.