Wyszukaj odmianę    Kontakty

Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych
 i włóknistych

W dniu 28 września 2018 roku w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych.

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący i członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, pracownicy COBORU, zaproszeni goście oraz kierownictwo i pracownicy naukowi Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Poznaniu.

Program posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie działalności naukowo-badawczej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu, w tym zwłaszcza w zakresie prac realizowanych w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, omówienie współczesnych kierunków badań i hodowli jakościowej odmian roślin oleistych i włóknistych, a także aktualnego stanu badań urzędowych WGO obu ww. grup roślin. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z zakresem badań laboratoryjnych, w tym również kultur tkankowych prowadzonych w Zakładzie.

Niniejszym COBORU, w imieniu własnym i wszystkich uczestników spotkania, składa serdeczne podziękowania Pani prof. dr hab. Iwonie Bartkowiak-Brodzie oraz współpracownikom za organizację i przyjęcie uczestników wyjazdowego spotkania Komisji oraz okazaną gościnność.