Wyszukaj odmianę    Kontakty

Konferencja Naukowa
 „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

W dniach 19-21 września 2018 w Karpaczu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”, w której wzięli udział reprezentanci jednostek naukowych i hodowców zajmujących się gromadzeniem i wykorzystaniem w praktyce hodowlano-nasiennej roślinnych zasobów genetycznych.

Prof. dr hab. Edward Gacek wygłosił referat wprowadzający pt. „Aspekty prawne wykorzystania Zasobów genetycznych w hodowli roślin”, w który omówił zasady i procedury prawne korzystania z zasobów genetycznych w praktyce.