Wyszukaj odmianę    Kontakty

I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi
 Kłodawa i Straszków

W dniu 16 września 2018 w Kłodawie i Straszkowie odbyło się I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi. Spotkanie obejmowało część referatową w Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz lustrację doświadczeń z soją w KHBC Straszków.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych roślinami białkowymi oraz liczni rolnicy. Ze strony COBORU w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrali oraz kilka Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, realizujących doświadczenia odmianowe z roślinami białkowymi.

Dyrektor COBORU Prof. dr hab. Edward Gacek wygłosił referat wprowadzający pt. „Inicjatywa białkowa COBORU”. Mgr inż. Agnieszka Osiecka wygłosiła referat pt. „Plonowanie odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”. Po czym wygłoszono kilka innych referatów.

Po części referatowej odbyła się lustracja pól doświadczalnych z soją. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie uczestników, a zwłaszcza rolników.