Wyszukaj odmianę    Kontakty

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie

W dniach 1-2 września 2018 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyły „XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza”, „Wystawa Nauka Polska” i wiele innych imprez wystawienniczo-promocyjnych.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialną była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, wraz z podległymi Zakładami Doświadczalnymi Oceny Odmian, na terenie woj. pomorskiego.

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznać się z eksponowanymi materiałami roślinnymi i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz publikacjami Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian.

Informacje udzielane przez specjalistów obsługujących stoisko na temat postępu odmianowego były przyjmowane z dużą uwagą przez odwiedzających rolników.

Stoisko COBORU odwiedził m.in. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w MRiRW, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU.

Niniejszym Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i specjalistom SDOO Karzniczka i podległych Zakładów Doświadczalnych w Lisewie, Radostowie i Wyczechach za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU.