Wyszukaj odmianę    Kontakty

„Dzień Soi” w SDOO w Głubczycach

W dniu 7 września 2018 SDOO w Głubczycach w współpracy z Top Farms Głubczyce i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zorganizowało „Dzień Soi”.

Spotkanie obejmowało część referatów w Nowych Gołuszowicach k/Głubczyc oraz lustrację doświadczeń z odmianami soi w SDOO Głubczyce oraz pól uprawnych z soją w Top Farms Głubczyce.

W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne organizacje i instytucje zainteresowane uprawą soi z wielu rejonów kraju.

Podczas spotkania Prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat „Inicjatywa białkowa COBORU”, w którym przybliżył tematykę i zakres prac doświadczalnych prowadzonych przez COBORU w zakresie roślin białkowych i soi.