Wyszukaj odmianę    Kontakty

Dzień Kukurydzy i Soi

6 września 2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyły się „Dni kukurydzy i soi”

Na zaproszenie Dyrektora Stacji Pana Bronisława Puczela przybyło wiele osobistości z władz samorządowych oraz instytucji związanych z rolnictwem m.in.: Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, Pan Andrzej Zaman - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Józef Zajkowski - Wójt Gminy Sokoły i Pani Krystyna Snarska z Instytutu Ochrony Roślin. W spotkaniu poza rolnikami uczestniczyli również przedstawiciele z PODR w Szepietowie, członkowie Zespołu ds. PDO w woj. podlaskim oraz delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wykład z zakresu zagadnień dotyczących uprawy kukurydzy wygłosił dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Po części merytorycznej uczestnicy udali się na pola doświadczalne, gdzie mogli zapoznać się z kolekcją odmian soi i kukurydzy, które omawiane były przez przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych. Ponadto podczas spotkania szereg firm zaprezentowało swoją ofertę nawozową oraz środków ochrony roślin.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV Białystok oraz czasopismo rolnicze - Podlaskie Agro.