Wyszukaj odmianę    Kontakty

„Dzień Soi” w ZDOO w Śremie Wójtostwie

W dniu 23 sierpnia 2018 roku w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU” w Zakładzie Doświadczalnej Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w woj. wielkopolskim odbył się „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej, ZDOO w Śremie. oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem oraz przedstawiciele nauki i inni zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw. UP w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Tadeusz Praczyk – IOR-PIB w Poznaniu, oraz Pani Wiesława Nowak – Dyrektor WODR w Poznaniu.

W części przeznaczonej na referaty zaprezentowano problematykę poświęconą: „możliwości uprawy soi w Polsce” (dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw), „Inicjatywie Białkowej COBORU” (mgr inż. Justyna Rejmaniak, kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo), „łubinom, poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej i krajowej soi - czy te komponenty warto stosować w mieszankach dla świń" (dr inż. Anita Zaworska, UP w Poznaniu), „dyrektywie azotanowej – ważne zmiany dla rolników” ( Pani Anna Giera, WODR Poznań) oraz „aplikacji doradczej EPSU – narzędzia wspierającego innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi” (Pan Maciej Zacharczuk - WODR Poznań).

W dalszej części spotkania odbyła się lustracja doświadczeń z soją na polu doświadczalnym ZDOO Śrem Wójtostwo, przeprowadzona przez specjalistkę ZDOO w Śremie Wójtostwie – mgr inż. Magdalenę Pawlak. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja stoisk firm związanych z rolnictwem.

W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.