Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Spotkanie ogórkowe” w SDOO w Przecławiu

W dniu 18 lipca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (woj. podkarpackie) odbyło się „Spotkanie ogórkowe”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych oraz specjaliści COBORU.

W ramach spotkania zaprezentowano wyniki doświadczeń przeprowadzonych w zakładach doświadczalnych COBORU w ubiegłym sezonie (mgr inż. Katarzyna Bartoszak, COBORU) oraz wstępne wyniki plonowania odmian ogórka w roku bieżącym (mgr Mirosław Helowicz, SDOO w Przecławiu). Mimo bardzo niesprzyjającej pogody, wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem porównali odmiany ogórka w polu, ich różną wrażliwość na choroby oraz przygotowane próby owoców różnych odmian. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w uprawie, ochronie i w nawożeniu ogórka.