Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień Otwarty Sadu Doświadczalnego

W dniu 5 lipca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie k. Wrocławia odbył się „Dzień Otwarty Sadu Doświadczalnego”. Było to już trzecie spotkanie tego typu (pierwsze odbyło się w roku 2016), podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z badaniami odmian roślin sadowniczych.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Wśród uczestników spotkania byli reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sadownicy i szkółkarze, a także specjaliści centrali COBORU oraz stacji doświadczalnych oceny odmian. W bieżącym roku przypada dwudziesta rocznica istnienia sadu doświadczalnego w SDOO w Zybiszowie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. mgr inż. Antoni Kopeć – burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, mgr inż. Marek Tarnacki – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz mgr inż. Roman Piątkowski – zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

W części dydaktycznej dr inż. Paulina Nowicka z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła zebranym referat „Zawartość związków bioaktywnych i właściwości prozdrowotne owoców”, mgr inż. Józef Perczak z centrali COBORU w Słupi Wielkiej wygłosił referat „Odmiany drzew owocowych zarejestrowane w 2018 r.”, a mgr inż. Marek Litka z centrali COBORU w Słupi Wielkiej wygłosił referat „Wykorzystanie murarki ogrodowej (Osmia rufa) jako zapylacza w uprawach sadowniczych”.

W drugiej części spotkania zwiedzano sad doświadczalny, gdzie uczestników spotkania zapoznano z całokształtem działalności doświadczalnej SDOO w Zybiszowie w zakresie badań odmian roślin sadowniczych oraz prowadzonymi doświadczeniami i rosnącymi kolekcjami odmian drzew owocowych. Podczas polowej części spotkania informacji o badanych gatunkach i odmianach udzielał mgr inż. Piotr Laskowski – starszy specjalista ds. doświadczeń z roślinami sadowniczymi w SDOO w Zybiszowie.