Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium specjalistów WGO „EU-VCU Experts Group Seminar” w Belgii

W dniach 27-28 czerwca 2018 roku w Gandawie (Belgia) odbyło się dwunaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. W tym roku organizatorem seminarium były Instytut Rolnictwa, Rybołówstwa i Badań Żywności Flandrii (Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research – ILVO) i Waloński Centrum Badań Rolniczych (Walloon Agricultural Research Centre – CRA-W), jednostek odpowiedzialnych m.in. za prowadzenie badań odmianowych w celu rejestracji odmian w Belgii.

W seminarium wzięło udział 40 specjalistów z 17 krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry i Włochy). Stronę polską reprezentowali zastępca dyrektora COBORU – mgr Marcin Behnke, kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy – dr Tomasz Lenartowicz, oraz mgr inż. Agnieszka Osiecka – specjalista Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych.

Seminarium składało się z pięciu sesji tematycznych, podczas których m.in. omówiono zmiany w systemach badań WGO w poszczególnych krajach, przedstawiono nowe metody stosowane w fenotypowaniu roślin (m.in. z użyciem dronów), zaprezentowano wyniki dotyczące współpracy w zakresie rdzy żółtej oraz metody stosowane do oceny odporności odmian zbóż na stresy biotyczne i abiotyczne w niektórych krajach, a także założenia nowego rozporządzenia UE dotyczącego rolnictwa ekologicznego, w tym w zakresie potrzeb dotyczących odmianoznawstwa. Ponadto zapoznano uczestników z doświadczeniami CPVO w zakresie współpracy pomiędzy krajami dotyczącej badań OWT oraz zaprezentowano przykłady łączenia badań urzędowych i porejestrowych.

W ramach pierwszej sesji m.in. mgr inż. Marcin Behnke przedstawił zmiany w krajowym ustawodawstwie w zakresie rejestracji odmian, natomiast w piątej sesji mgr inż. Agnieszka Osiecka przedstawiła referat „Links between official trial network and post-registration network – an exemple of pulsees and soyabean in Poland”.

Ponadto uczestnicy seminarium mieli możność zapoznania się z działalnością doświadczalną prowadzoną przez Instytut Rolnictwa, Rybołówstwa i Badań Żywności Flandrii w zakresie odmianoznawstwa.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego kolejnego, trzynastego, spotkania „VCU Ekspert Group Seminar”, które odbędzie się w 2019 roku w Holandii.