Wyszukaj odmianę    Kontakty
XI Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian

W dniach od 25-28 czerwca 2018 r. w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się po raz jedenasty „Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian” (Eleventh Working Seminar on Statistical Methods in Variety Testing).

W seminarium wzięło udział 26 specjalistów z tej dziedziny z sześciu krajów: Czech, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Podczas seminarium przedstawiono 17 referatów poświęconych zastosowaniom statystyki matematycznej w hodowli roślin, badaniach wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych, badaniach odrębności wyrównania i trwałości odmian oraz genetyce (większość w załączeniu).

Seminarium było również okazją do podziękowania za wieloletnią pomoc i współpracę z COBORU dla prof. dr. hab. Tadeusza Calińskiego (UP w Poznaniu), który w roku bieżącym obchodzi 90-te urodziny.