Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Inicjatywa białkowa COBORU”

W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”.

W konferencji udział wzięli pracownicy centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz innych punktów doświadczalnych prowadzących doświadczenia w ramach inicjatywy białkowej COBORU, a także przedstawiciele hodowców roślin bobowatych grubonasiennych i pracownicy ośrodków doradztwa odmianowego. Razem blisko 90 osób.

W pierwszej części konferencji prof. dr hab. Edward Gacek przedstawił genezę i założenia „Inicjatywy białkowej COBORU”, a mgr inż. Agnieszka Osiecka wyniki badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi, przeprowadzonych w 2017 roku. Ponadto dr inż. Stanisław Stawiński (HR Smolice Oddz. Przybędowo) omówił zagadnienia związane z genetyką i hodowlą roślin bobowatych grubonasiennych i soi, a dr inż. Krzysztof Gawęcki (SDOO w Głubczycach) wpływ elementów agrotechniki na plonowanie odmian soi.

W drugiej części konferencji pracownicy Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, mgr inż. Jakub Danielewicz, dr hab. Roman Krawczyk i prof. dr hab. Marek Mrówczyński, przedstawili zagadnienia związane z występowaniem i zwalczaniem chorób, chwastów i szkodników w uprawie roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy odwiedzili Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, gdzie mieli możność zapoznania się z prowadzonymi tam doświadczeniami z roślinami bobowatymi grubonasiennymi i soją oraz innymi roślinami.