Wyszukaj odmianę    Kontakty
Warsztaty EDO

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO) oraz warsztaty „Ocena występowania nasilenia patogenów grzybowych w zbożach”.

W spotkaniu i w warsztatach uczestniczyli pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach, w tym z punktów doświadczalnych prowadzących ekologiczne doświadczenia odmianowe, oraz centrali COBORU i stacji doświadczalnych oceny odmian wyznaczonych do prowadzenia badań dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. Razem ponad 20 osób.

W pierwszym dniu omówiono założenia i sprawy bieżące związane z realizacją wspólnych prac badawczych przez IUNG-PIB i COBORU, mających na celu wskazanie najlepszych odmian zbóż dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. W dalszej części spotkania prof. dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) w Poznaniu omówił najczęściej występujące choroby roślin zbożowych.

W drugim dniu na terenie SDOO w Słupi Wielkiej odbyły się warsztaty polowe, prowadzone przez prof. M. Korbasa, z rozpoznawania i oceny nasilenia występowania chorób na odmianach różnych gatunków zbóż.