Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDO i rekomendacji odmian w Polsce

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce.

Konferencja została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, pod honorowym patronatem: Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Pana Witolda Strobla – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania systemu PDO i rekomedacji odmian w Polsce w minionym dwudziestoleciu, zgodnie z treścią motta PDO: Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i powszechna rekomendacja odmian gwarancją wysokich plonów oraz mottem rekomendacji odmian: Powszechna rekomendacja odmian oparta na wynikach PDO gwarancją wysokiego plonowania upraw.

W dniu 14 czerwca br. w hotelu Rubens & Monet w Łysomicach k. Torunia odbyła się sesja jubileuszowa, natomiast w drugim dniu uczestnicy konferencji mieli możność zapoznania się z doświadczeniami PDO prowadzonymi przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Oddział w Kończewice oraz Przedsiębiorstwo „Farol” Falęcin Sp. z o.o.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Poseł Leszek Korzeniowski – Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Pan Andrzej Sutkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Pan Józef Pilarczyk – były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski; Pan Tadeusz Łączyński – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej; Pan Profesor Karol Duczmal – Honorowy Prezes Polskiej Izby Nasiennej; Pani Anna Zymerman – Sekretarz Generalny Izby Zbożowo-Paszowej; prezesi i członkowie zarządów izb rolniczych – panowie: Józef Waligóra (Honorowy Prezes KRIR), Herbert Czaja (Prezes IR w Opolu), Jan Heichel (Prezes Warmińsko-Mazurskiej IR), Ryszard Kierzek (Prezes Kujawsko-Pomorskiej IR), Julian Sierpiński (Prezes Zachodniopomorskiej IR), Roman Włodarz (Prezes Śląskiej IR), Lech Bany (Wiceprezes Zachodniopomorskiej IR), Kazimierz Szubiński (Wiceprezes Mazowieckiej IR), Franciszek Baranowski (Członek Zarządu Dolnośląskiej IR), Bogusław Janociński (Członek Zarządu Lubelskiej IR), Jerzy Kostrzewa (Członek Zarządu Wielkopolskiej IR); prezesi związków producentów: Pan Juliusz Młodecki (Prezes KZPRiRB), prof. Tadeusz Michalski (PZPK) i Tadeusz Solarski (PZPRZ); Pan Jacek Rajewski (Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO), Pan Profesor Zbigniew Broda (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU); przedstawiciele nauki rolniczej, m.in. Profesorowie: Henryk Bujak (dyrektor IHAR-PIB); Edward Arseniuk (IHAR-PIB), Iwona Bartkowiak-Broda (IHAR-PIB), Michał Hurej (UP Wrocław), Jerzy Grabiński (IUNG-PIB), Jan Kaczmarek (UP Wrocław), Jerzy Księżak (IUNG-PIB), Bogdan Kulig (UR Kraków), Wiesław Mądry (SGGW Warszawa), Marek Mrówczyński (IOR-PIB), Roman Warzecha (IHAR-PIB); prezesi i wiceprezesi krajowych jednostek hodowlanych – Panowie: Wojciech Błaszczak (HR Strzelce), Tomasz Dudkiewicz (PHR Tulce), Grzegorz Fiałkowski (KHBC Straszków), Piotr Kamiński (HZ Zamarte), Franciszek Klim (PMHZ Strzekęcin), Bernard Słoma (WHBC Poznań), Bogdan Szumański (MHR-HBP Kraków), Aneta Burgchardt (PHR Tulce); przedstawiciele zagranicznych jednostek hodowlanych: Adam Kopyść (Bayer Sp. z o.o.), Krzysztof Bystroń (Syngenta Polska), Agnieszka Sąsiadek i Paweł Dopierała (KWS Lochow Polska), Eric Schmitt (RAGT Semences Polska); członkowie Rady Konsultacyjnej COBORU i Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO oraz pracownicy Centrali COBORU oraz Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, a także inni zaproszeni goście.

Ponadto uroczystość uświetnili swym udziałem dyrektorzy i pracownicy jednostek zajmujących się rejestracją odmian z Białorusi, Czech, Holandii, Mołdawii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy (razem siedemnastu gości zagranicznych). Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

W trakcie Konferencji Jubileuszowej prof. dr hab. Edward Gacek w prezentacji pt. „XX lat Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce” przedstawił twórców i osoby najbardziej zasłużone w tworzeniu i utrwalaniu PDO. Po czym Pani Beata Kaliska – Dyrektor SDOO w Chrząstowie, w prezentacji pt. „System Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim” omówiła historię i stan obecny PDO w województwie kujawsko-pomorskim.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji 23 osobom zasłużonym dla rozwoju PDO zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW wręczył odznaczenia resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ponadto dyrektor COBORU wręczył okolicznościowe grawertony osobom zasłużonym dla tworzenia i utrwalania PDO w naszym kraju, a także organizatorom jubileuszu i przedstawicielom jednostek realizujących doświadczenia PDO w woj. kujawsko-pomorskim. Od uczestników konferencji dyrektor COBORU otrzymał wiele podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu.

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Beacie Kaliskiej i jej współpracownikom z SDOO w Chrząstowie oraz pracownikom Centrali COBORU, którzy wnieśli duży wkład w organizację Konferencji Jubileuszowej PDO i rekomendacji odmian.