Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta delegacji UKSUP

W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację słowackiego Centralnego Instytutu Kontroli i Badań w Rolnictwie (UKSUP) w Bratysławie: Panią Zuzanę Hudecovą – dyrektora Departamentu Oceny Odmian, Panią Bronislavę Batorovą – odpowiedzialną w UKZUP za badania OWT oraz kontakty z UPOV i CPVO, Pana Mariana Tokara – dyrektora Stacji Doświadczalnej w Spišskej Beli i Pana Lubomira Bastę – specjalistę do spraw roślin rolniczych Stacji Doświadczalnej w Spišskich Vlachach.

W pierwszym dniu spotkania w centrali COBORU goście zapoznali się z podstawami prawnymi i funkcjonowaniem Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej. Przybliżono także system badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).

Podczas wizyty w SDOO w Słupi Wielkiej goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną stacji oraz funkcjonowaniem magazynu nasion i laboratorium chemiczno-technologicznego.

W kolejnych dniach goście uczestniczyli w zorganizowanej przez COBORU Konferencji Jubileuszowej „XX-lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce”, która odbyła się w Łysomicach k. Torunia.