Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta delegacji Ukraińskiej Oceny Odmian

W dniach 12-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa w osobach Pana Siergieja Iwanowicza Mielnika – dyrektora УИЭСР, Pana Vasilija Grigoriewicza Kuzko – dyrektora Lwowskiego Oddziału УИЭСР, oraz Pani Natalii Yakubenko – szefa działu współpracy zagranicznej УИЭСР.

W pierwszym dniu spotkania w centrali COBORU goście zapoznali się z podstawami prawnymi i funkcjonowaniem Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej. Przybliżono także procedury obowiązujące w COBORU w trakcie rejestracji i udzielania ochrony prawnej odmian, omówiono system badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin rolniczych przed wpisaniem do Krajowego rejestru oraz organizację i funkcjonowanie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian. Strona ukraińska przedstawiła również strukturę organizacyjną УИЭСР.

W trakcie zwiedzania SDOO w Słupi Wielkiej goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną stacji oraz funkcjonowaniem magazynu nasion i laboratorium chemiczno-technologicznego.

W drugim dniu goście wizytowali Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, zapoznając się z całym zakresem prac badawczych prowadzonych w Śremie, w tym OWT, WGO i PDO.

W kolejnych dniach goście uczestniczyli w zorganizowanej przez COBORU Konferencji Jubileuszowej „XX-lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce”, która odbyła się w Łysomicach k. Torunia.