Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dni Pola Nagradowice

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym PHR w Nagradowicach odbyły się „Dni Pola Nagradowice” zorganizowane przez Poznańską Hodowlę Roślin Sp. z o.o.

W imprezie wziął udział dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek, który w sekcji poświęconej wykładom wygłosił referat „System rejestracji odmian roślin rolniczych w Polsce oraz rola PDO dla praktyki rolniczej”. Referat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości.

W dalszej części imprezy uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Oddziału Produkcyjnego oraz Stacji Hodowli Roślin w Nagradowicach.