Wyszukaj odmianę    Kontakty
Ring Test Truskawka

W dniu 6 czerwca 2018 roku, w ramach projektu badawczego Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja) „R&D Strawberry ring test”, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Masłowicach gościliśmy przedstawicieli CPVO, ekspertów z biur badawczych z Hiszpanii, Niemiec i Portugalii oraz z COBORU, którzy zajmują się badaniami truskawki, oraz przedstawiciela hodowców truskawki, zrzeszonych w International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA). Razem ok. 20 osób.

W ramach powyższego projektu badawczego w biurach badawczych czterech państw UE (Hiszpania, Niemcy, Polska i Portugalia), które mają akredytację do prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian truskawki, założono doświadczenia z tym samym zestawem odmian. Spotkanie miało na celu zharmonizowanie prowadzenia obserwacji przez specjalistów z poszczególnych krajów oraz omówienie założeń do opracowania aktualizacji metodyki badań OWT truskawki. Podobne spotkania miały miejsce w roku ubiegłym w Hiszpanii i Portugalii. Prosto z tego spotkania uczestnicy udali się z wizytą do stacji doświadczalnej w Wurzen, należącej do niemieckiej jednostki rejestrowej (Bundessortenamt).

Przed oficjalną częścią spotkania, w dniu 5 czerwca 2018 roku, uczestnicy mieli dodatkowo możliwość wizytacji Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, gdzie zapoznali się z prowadzonymi w stacji doświadczeniami OWT z roślinami ozdobnymi i sadowniczymi, w tym zwłaszcza z jabłonią, czereśnią, tulipanowcem, berberysami, żywotnikami, świerkami, klonami i innymi gatunkami, a także z zakresem innych prac doświadczalnych prowadzonych w tej SDOO.