Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była omówieniu priorytetów i planów działalności COBORU w 2018 roku. Poruszono też kwestie zamówień publicznych i spraw finansowych. Dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sporządzania wniosków o dopłaty z ARiMR w systemie elektronicznym.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania członków kierownictwa centrali COBORU i zakładów doświadczalnych oceny odmian, którzy przeszli lub w najbliższym czasie przechodzą na zasłużoną emeryturę.