Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2017 roku.

Ponadto członkom Rady przedstawiono informację o aktualnych zamierzeniach dotyczących działalności COBORU, stanie Krajowego rejestru po posiedzeniach komisji ds. rejestracji odmian oraz o stanie Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian w styczniu i lutym 2018 roku, a także planu badawczego COBORU w sezonie 2017/2018.

W trakcie dyskusji nad przedłożonymi informacjami członkowie Rady podjęli uchwałę wyrażającą zaniepokojenie dotyczące sytuacji kadrowej jednostki, zwłaszcza limitu funduszu płac. Ponadto Rada pozytywnie ustosunkowała się i podjęła uchwałę popierającą działania COBORU związane z tzw. „Inicjatywą białkową COBORU”.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady, prof. dr hab. Zbigniew Broda, oraz dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu.