Wyszukaj odmianę    Kontakty
III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

W dniach 20-21 marca 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyła się III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z innymi instytucjami naukowymi.

Celem konferencji była wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach przygotowanych przez doświadczonych specjalistów z dziedziny rolnictwa.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat wprowadzający pt. „Innowacje w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi – inicjatywa białkowa COBORU”.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są pod adresem www.konferencja-rolnictwo.p