Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dyrektor SDOO w Krzyżewie, mgr inż. Bronisław Puczel, wśród wyróżnionych w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego”

W dniu 28 lutego 2018 roku w warszawskim Domu Technika, siedzibie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2017 Roku. Organizatorem plebiscytu jest „Przegląd Techniczny”, najstarsza polska gazeta inżynierska, założona w Paryżu 152 lata temu.

Wśród wybitnych przedstawicieli świata inżynierskiego, wyróżnionych w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego”, znalazł się mgr inż. Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie w woj. podlaskim. Otrzymał on wyróżnienie w kategorii Ekologia.

Dyrektor Bronisław Puczel okolicznościowy dyplom otrzymał z rąk Andrzeja Dery – sekretarza Stanu w urzędzie Prezydenta RP, Ewy Mankiewicz-Cudny – Prezesa Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, oraz prof. Michała Kleibera – byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W uroczystości uczestniczyli prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, Michał Dybowski – inspektor COBORU, oraz współpracownicy laureata z SDOO w Krzyżewie.

Kierownictwo COBORU w imieniu wszystkich pracowników Centrali oraz SDOO i ZDOO serdecznie gratulują dyrektorowi Bronisławowi Puczelowi tego zaszczytnego wyróżnienia.