Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 22 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 11, pszenżyto – 2, żyto - 5).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

Jęczmień
- Impala (d. LEU 43408) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
DSV Polska sp. z o.o.
- Mirabelle (d. BE 2008108010) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Jule (d. BE 2008108012) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Yukon (d. STRG 541/14) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
Pszenica zwyczajna
- Apostel (d. STRG 851/11) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Błyskawica (d. MHR-KP-3615) – odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- Comandor (d. DNKO 25) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Euforia (d. STH 9115) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Plejada (d. STH 8715) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Reduta (d. DNKO 28) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- RGT Treffer (d. R11431) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Sfera (d. STH 7914) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Sikorka (d. DNKO 21) – odmiana pastewna (C); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SY Orofino (d. SY 115943) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
Syngenta Polska sp. z o.o.
- Titanus (d. LEU 40413) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
DSV Polska sp. z o.o.
Pszenżyto
- Belcanto (d. DC 07221) - odmiana pastewna; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Toro (d. MAH 7515) - odmiana pastewna; zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Żyto
- KWS Classico (d. KWS-H169) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Loretto (d. KWS-H168) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Piano (d. KWS-H172) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Trebiano (d. KWS-H166) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Reflektor (d. PRW 2013) - odmiana populacyjna; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.