Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Rolnika -Farmera Roku” dla dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach – Pana Norberta Styrca

W dniu 2 lutego 2018 roku w Warszawie w Hotelu „The Westin” odbyła się Gala Finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU, organizowanego przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU" oraz objętego patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Witolda Strobla – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Tomasza Topolińskiego.

W trakcie gali zaszczytny tytuł „Rolnika - Farmera Roku” w kategorii „Przedsiębiorstwa Rolne” otrzymał dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, Pan Norbert Styrc.

Kierownictwo COBORU w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Centrali oraz SDOO i ZDOO serdecznie gratuluje Dyrektorowi zaszczytnego wyróżnienia.