Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych

W dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru siedemnaście odmian rzepaku ozimego i trzy rzepaku jarego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy
- Absolut (d. LE 15/293) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Advocat (d. LE 14/285) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Albrecht (d. LE 14/284) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Angelico (d. LE14/271) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Arkansas (d. LE 15/296) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Aspect (d. LE 15/299) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Astana (d. WRH 509) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Augusta (d. LE 15/298) - Odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Chopin (d. WRH 508) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Derrick (d. MH 10 DE 005) - Odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Galileus (d. BOH 7315) - Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Hevelius (d. BOH 7515) - Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Prince (d. WRH 505) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Ragnar (d. NPZ15052W11) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Smaragd (d. WRH 506) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- SY Iowa (d. RNX3526) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Tatiana (d. CWH333) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
   
Rzepak jary
- Bruno (d. MAH 4016) - Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Lagonda (d. DLE16805S11) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Lancia (d. DLE16804S11) - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.