Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji ziemniaka

W dniu 25 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru trzech odmian ziemniaka.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:

- Gardena (d. ZAH 23515) - odmiana średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego, ze względu na dużą odporność na zarazę ziemniaka odmiana przeznaczona do uprawy w warunkach bez lub z ograniczoną ochroną chemiczną na tę chorobę;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Irmina (d. ZAH 23415) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Ismena (d. ZAH 23215) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR