Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 17 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 18 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 10, pszenica zwyczajna – 4, owies zwyczajny – 2, pszenica orkisz – 1, pszenżyto – 1).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień
- Eldorado (d. NAD 5515) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Etoile (d. Br12597mz14) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Farmer (d. STH 10315) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Ismena (d. NORD 14/2403) - odmiana typu browarnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Maggie (d. NORD 14/2428) - odmiana typu browarnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- MHR Fajter (d. MHR-PJ-1415) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- Pilote (d. SY 413357) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Rezus (d. RAH 120/12) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:
"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- RGT Atmosphere (d. RP14026) - odmiana typu browarnego; zgłaszający:
RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Runner (d. NORD 14/2534) - odmiana typu browarnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Owies zwyczajny
- Agent (d. STH 11315) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Lion (d. NORD 15/137) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica orkisz
- Kuiavia (d. ROL 200) - zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
- Atrakcja (d. KOH 5915) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Fala (d. SMJ 1314) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- KWS Sunny (d. KWS W302) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- MHR Jutrzenka (d. MHR-KPJ-1915) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Pszenżyto
- Hugo (d. MAH 4115) - odmiana pastewna; zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR