Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 19-20 grudnia 2017 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2017 pod względem merytorycznym i finansowym. Omówiono też podstawowe założenia planu działalności merytorycznej w roku 2018 oraz poruszono kwestie zamówień publicznych i umów cywilno-prawnych. Dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych i ochrony danych osobowych.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania członków kierownictwa stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, którzy przeszli lub w najbliższym czasie przechodzą na zasłużoną emeryturę.