Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie polsko-mongolskie

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące dwustronnej współpracy polsko-mongolskiej.

W spotkaniu udział wzięli Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jacek Kucharski – z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, Bogusław Rzeźnicki – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Katarzyna Kowalska – Naczelnik Wydział Współpracy Międzynarodowej MR i RW, Elżbieta Radomska – Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą COBORU, oraz przedstawiciele IHAR, Instytutu Ekonomiki, Instytutu Biotechnologii i zaproszeni goście. Ogółem w rozmowach uczestniczyło 18 osób.

Spotkanie z Lkhagvasuren Bayartulga – sekretarzem stanu w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Przemysłu Lekkiego Mongolii, Bataa Nemekh – Ambasadorem Mongolii w Polsce, oraz pozostałymi przedstawicielami Ambasady, Ministerstwa Żywności Rolnictwa i Przemysłu Lekkiego, Instytutu Rolniczego i przedstawiciela ONZ Mongolii, poświęcone było omówieniu bieżących kwestii w relacjach dwustronnych. Strony spotkania wyraziły nadzieję na intensyfikację kontaktów, a także zwiększenie obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi. Strona polska przedstawiła propozycje współpracy m.in. w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa oraz profilaktyki chorób zwierzęcych. Wśród poruszanych tematów znalazła się także współpraca ekspercka. Oferta polskich jednostek naukowo-badawczych w tym zakresie jest bardzo szeroka i spotkała się z dużym zainteresowaniem strony mongolskiej.

Wiceminister Lkhagvasuren Bayartulga podkreślił znaczenie nawiązania współpracy naukowej, deklarując że po stronie mongolskiej zostanie dokonana priorytetyzacja obszarów współpracy.

W 2016 r. wielkość obrotów artykułami rolno-spożywczymi z Mongolią wyniosła 19,6 mln EUR. Uznaniem wśród konsumentów mongolskich cieszą się przede wszystkim polskie przetwory owocowe i warzywne, mięso oraz słodycze.