Wyszukaj odmianę    Kontakty
XIX Dzień Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego

W dniu 1 października 2017 roku w miejscowości Skrzelew na ziemi sochaczewskiej, zorganizowano XIX Dzień Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego.

W trakcie imprezy pokazano maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy oraz przedstawiono rozwiązania z zakresu precyzyjnego rolnictwa i nawigacji. Na poletkach demonstracyjnych firmy hodowlano-nasienne zaprezentowały prawie 100 odmian mieszańcowych kukurydzy. Z udziałem zainteresowanych osób przeprowadzono zbiór doświadczenia z wybranymi odmianami kukurydzy, prezentując wyniki plonowania i wilgotności ziarna.

Podczas Dnia Kukurydzy swoje stoiska zaprezentowało 140 wystawców z otoczenia rolnictwa, a także innych podmiotów (miody, produkty spożywcze, rośliny ozdobne i sadownicze, wyroby wikliniarskie i inne).

W trakcie imprezy w licznych konkursach wręczono 30 pucharów. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego, odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżniono 5 osób, w tym 4 reprezentantów COBORU: Emilię Sekulską – Dyrektora SDOO w Seroczynie, Annę Faryn – Kierownika ZDOO w Kawęczynie, Wandę Chojnacką – Specjalistę w ZDOO w Kawęczynie, oraz Michała Dybowskiego – Inspektora COBORU.

Z kolei w plebiscycie publiczności, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie uzyskał puchar za zajęcie II miejsca za najlepsze stoisko wystawiennicze.

Liczbę uczestników, którzy wzięli udział w Dniu Kukurydzy, szacuje się na kilka tysięcy osób.