Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i
 włóknistych

W dniu 29 września 2017 roku w siedzibie Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych.

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący i członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, pracownicy COBORU, zaproszeni goście oraz kierownictwo Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Ogółem ok. 20 osób.

Program posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie działalności naukowo-badawczej Instytutu Genetyki Roślin PAN, w tym zwłaszcza w zakresie prac realizowanych w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, omówienie współczesnych kierunków badań i hodowli odpornościowej odmian roślin oleistych i włóknistych na agrofagi, a także zmian ilościowych i jakościowych w zakresie odmian obu ww. grup roślin w Krajowym rejestrze.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z zakresem badań prowadzonych w Instytucie nad odpornością roślin na patogeny w warunkach laboratoryjnych (Centrum Uprawy Roślin) oraz w warunkach szklarniowych.

Niniejszym COBORU w imieniu własnym i wszystkich uczestników spotkania składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi prof. dr hab. Bogdanowi Wolko oraz Pani Dyrektor prof. dr hab. Małgorzacie Jędryczce i ich współpracownikom za wzorową organizację wyjazdowego spotkania Komisji oraz okazaną gościnność.