Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Nowoczesne Biotechnologie w Rolnictwie” w Brukseli

W dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się konferencja UE pt. „Modern Biotechnologies in Agriculture – Paving the Way for Responsible Innovation”.

Podczas konferencji przedyskutowano aktualny stan i kierunki rozwoju innowacyjnych technik biotechnologii i towarzyszących regulacji prawnych w zakresie stosowania biotechnologii.

W konferencji uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele państw członkowskich UE, reprezentujących obszary gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Ze strony Polskiej w konferencji udział wzięli Pani Ewa Lech – Podsekretarz Stanu w MRiRW, Pan Wojciech Hałdaś oraz prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.