Wyszukaj odmianę    Kontakty
VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agrotechnicznego (PTA) „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce” Rzeszów

W dniach 11-13 września 2017 roku, dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek uczestniczył w VII Konferencji Naukowej PTA pt. „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Podczas konferencji wygłosił referat wprowadzający pt. „Innowacyjne rozwiązania w testowaniu i wdrażaniu postępu odmianowego, w celu zwiększenia bioróżnorodności w uprawie roślin”

Przedmiotem wykładu była problematyka innowacyjnych modyfikacji metodycznych wprowadzanych w krajowym systemie doświadczalnictwa w celu zwiększenia bioróżnorodności w uprawie roślin. Zwiększenie bioróżnorodności na polach uprawnych jest uzasadnione, mając na względzie potrzebę zmniejszenia kosztów uprawy roślin, ograniczanie stosowania syntetycznych środków produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego i stabilnego plonowania upraw oraz ochronę środowiska naturalnego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki z różnych środowisk naukowych z całego kraju reprezentujący obszar badań agronomicznych. Na konferencji COBORU reprezentowane było także przez Panią Marię Kozioł – dyrektor SDOO Przecław w województwie podkarpackim.