Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta specjalisty z Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw (Holandia)

W dniu 29 sierpnia 2017 roku, w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie gościliśmy z wizytą pana Marco Hoffmana – specjalistę z Departamentu Badania Odmian w Naktuinbouw (The Netherlands Inspection Service for Horticulture – Holenderskiej Inspekcji Ogrodnictwa) ds. taksonomii oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) roślin ozdobnych i sadowniczych.

W trakcie wizyty w SDOO w Zybiszowie gość miał możliwość zapoznania się z prowadzonymi w stacji doświadczeniami OWT z roślinami ozdobnymi i sadowniczymi, w tym zwłaszcza z jabłonią, dereniem, tulipanowcem, berberysami, żywotnikami, świerkami, klonami i innymi gatunkami, a także z zakresem prac doświadczalnych prowadzonych w tej stacji.