Wyszukaj odmianę    Kontakty
„Dzień ogórka” w Tarnowie

Podczas trwającego właśnie sezonu ogórkowego, grupa ponad 30 osób spotkała się na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie „pochylając” się nad doświadczeniami z ogórkiem gruntowym. Wśród nich byli przedstawiciele firm hodowlanych, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, a także rolnicy, producenci i przetwórcy ogórka oraz inne osoby zainteresowane uprawą tego warzywa.

Goście mogli zapoznać się z różnymi doświadczeniami z odmianami ogórka prowadzonymi w ZDOO w Tarnowie: w uprawie przyspieszonej i tradycyjnej, z odmianami konserwowymi i przeznaczonymi do kwaszenia oraz doświadczeniami zleconymi przez firmy hodowlano-nasienne.

Uczestnicy mogli osobiście dokonać degustacji i oceny przydatności poszczególnych odmian do krótkoterminowego kwaszenia (na tzw. ogórki małosolne). W programie spotkania były też wykłady, na których zaprezentowano wyniki badań COBORU (Katarzyna Bartoszak, COBORU), informacje dotyczące wartości prozdrowotnych tego warzywa (Agata Kudryńska, ZDOO w Tarnowie) oraz wymagań jakościowych stawianych owocom przeznaczonym do kwaszenia (Radosław Górecki, firma Gór-Pak).