Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego w Zybiszowie

W dniu 13 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie koło Wrocławia odbył się „Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego”. Było to już drugie spotkanie tego typu (pierwsze odbyło się w roku 2016).

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Wśród uczestników spotkania byli reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sadownicy i szkółkarze, a także specjaliści Centrali COBORU oraz stacji doświadczalnych oceny odmian.

Wśród zaproszonych gości byli:
- prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;
- Zbigniew Michalewski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu;
- mgr inż. Andrzej Znamirowski – z-ca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
- prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska – kierownik Katedry Ogrodnictwa UP we Wrocławiu;
- prof. dr hab. Henryk Bujak – kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa UP we Wrocławiu;
- prof. dr hab. Anita Biesiada – prodziekan ds. kierunków ogrodnictwo oraz biotechnologia stosowana roślin UP we Wrocławiu.

W części dydaktycznej dyrektor SDOO w Zybiszowie, mgr inż. Marcin Włodarczyk, zapoznał zebranych z działalnością doświadczalną i gospodarczą SDOO w Zybiszowie, mgr inż. Józef Perczak z Centrali COBORU w Słupi Wielkiej wygłosił wykład zatytułowany Problematyka badań OWT drzew pestkowych, a dr inż. Ewelina Gudarowska z Katedry Ogrodnictwa UP we Wrocławiu wygłosiła wykład Czynniki warunkujące wzrost i owocowanie drzew pestkowych w warunkach Dolnego Śląska.

Uczestnicy spotkania mogli też zapoznać się na polu z całokształtem działalności doświadczalnej SDOO w Zybiszowie w zakresie badań odmian roślin sadowniczych, w tym prowadzonymi doświadczeniami i rosnącymi kolekcjami odmian drzew owocowych.